ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
ไม่มีรูป
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและสมาคมผู้ปกครอง 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ไม่มีรูป
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก ชั้นอนุบาลปีที่2
ATJYJP210401104106163.pdf
เปิดรับสมัคร ป.1
ไม่มีรูป
ระเบียบการ ป.1
ไม่มีรูป