ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 SAR58
 ขอเชิญร่วมบูชาพระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย สธ.(คลิ๊กแถบเหลือง)
 หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาฯ
แนะนำโรงเรียน
 ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๒๕๕๓,๒๕๕๖
 แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
 แผนที่เส้นทางไปโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สาระน่ารู้
 ความหมายของเลขประจำตัว 13 หลัก