ผู้เขียน
 24/12/2556 19:34:05


คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๒๕๕๓,๒๕๕๖

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556
หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553
และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552

20131224193452.pdf

183.89.175.150