หกสิบแพร้วแก้วจักรีนารีรัตน์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เจิดจรัสแห่งพระชนมพรรษา
เทิดเจ้าฟ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
  เข้าสู่เว็บไซต์